Tulosta Rekisteriseloste

Asiakasrekisterimme rekisteriseloste

Haluamme tarjota sinulle turvallisen, luotettavan ja avoimen
kumppanin asiakassuhteeseen ja liiketoimintaan. Tämä tietosuojaseloste tuo
esille asiakasrekisterimme käyttötarkoituksen, sinun eli asiakkaan oikeudet ja
mahdollisuudet vaikuttaa omiin tietoihin sekä yhteystiedot, minne voit olla
yhteydessä halutessasi lisätietoa. Päivitämme tätä selostetta aina tarvittaessa
ja viimeisimmän version löydät helpoiten meidän internet-sivuilta www.rautasoini.fi.1. Rekisterinpitäjä

Rautasoini Oy
Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere
tel. 0207288550 (vaihde), info(at)rautasoini.fi


2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Piritta Laurila
Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere
tel. 0207288557, piritta.laurila(at)rautasoini.fi

Mika Niemelä
Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere
tel. 0207288564, mika.niemela(at)rautasoini.fi


3. Rekisterin nimi

Rautasoini Oy - asiakasrekisteri (sisältää internet
sivujen yhteydenotto- ja tilinavauslomakkeen).


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rautasoini Oy ei kerää asiakkailta ylimääräistä tietoa markkinointia tai muuta vastaava
varten. Kerätyt tiedot ovat järjestelmään kirjattuja maksuyhteystietoja,
luottokaupan mahdollistavia yritys- ja henkilötietoja sekä ostotilanteessa
myyjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi kysyttyjä henkilötietoja.
Yhteydenottolomake välittyy sähköpostitse yhteydenottoja käsittelevälle
myyjälle. Asiakkaan tiedustelu/palaute tallentuu sähköpostijärjestelmään.


5. Rekisterin tietosisältö

Luottotilin avauksen (www-sivujen
tilinavauslomakkeella tai henkilönä) ja tilin voimassaolon aikana tallennetaan
seuraavia tietoja, joista tähdellä merkitty on pakollinen tieto:

- Yrityksen nimi *
- Yrityksen Y-tunnus *
- Yrityksen laskutusosoite *
- Postinumero ja toimipaikka
- Puhelin *
- Toimiala
- Pankkiyhteys *
- Arvioitu vuosiosto
- Omistussuhteet
- Edellisen tilikauden liikevaihto
- Toimitusjohtaja/Yhteyshenkilö
- Sähköpostiosoite *

- Verkkolaskuoperaattori/Välittäjätunnus (HUOM! Tämä
tieto annettava, jos haluat laskun verkkolaskuna.)

- OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite (HUOM! Tämä tieto
annettava, jos haluat laskun verkkolaskuna.)

- Mahdolliset lisätiedot


Pankkikortti- ja käteismaksu

- Henkilötietoja ei tallenneta


Ostotapahtuma (Rautasoini Oy ostaa asiakkaan/asiakkaan
edustaman yrityksen omistamaa romumetallia)

- Nimi
- Henkilötunnus
- Osoite
- Puhelinnumero
- Henkilöllisyystodistuksen myöntänyt taho


Yhteydenottolomake (*merkityt pakollisia tietoja):

Nimi *
Yritys
Katuosoite, toimipaikka ja postinumero
Puhelin
Sähköpostiosoite *

Lisätiedot
Kaikkien asiakassuhteen luoneiden kohdalla
järjestelmä tallentaa maksuhistorian eli myös historian ostetuista tuotteista.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään joko
suullisesti osto-/myynti tilanteessa tai asiakas on itse täyttänyt sähköisen
tilinavauslomakkeen www-sivuillamme.


7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle
osapuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille
rikostutkintatilanteissa tai muiden viranomaistahojen tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla
tavalla.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden
alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin säilytyskäytännöt

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on
tarpeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kirjanpitolaki 1336/1997,
luku 2, 10§.


9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään ainoastaan sähköisenä
tallenteena.

Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä
käyttävät ainoastaan käyttäjätunnuksen omistamat henkilöt, joiden toimenkuvaan
sen käyttö kuuluu.


10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on EU:n asetuksen mukaisesti (Yleinen
tietosuoja-asetus EU 2016/679) oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessaan
tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriimme. Tarkastuspyyntö
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Vaatimus tulee esittää rekisterin ylläpitäjälle sähköpostitse tai kirjeitse.

(Yhteystiedot kohdassa 2.)


11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rautasoini Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä
Tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat perustua esimerkiksi
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.