english

<h2>Tuotehaku</h2>
<h1>RAUTASOINI OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE</h1>

Yleisen EU tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste (EU 2016/679).

1. Rekisterinpitäjä

Rautasoini Oy

Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere

0207288550 (vaihde), info at rautasoini.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Piritta Laurila

Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere

0207288557, piritta.laurila at rautasoini.fi


3. Rekisterin nimi

Rautasoini Oy:n asiakasrekisteri (sisältää internet sivujen yhteydenotto- ja tilinavauslomakkeen).


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rautasoini Oy ei kerää asiakkailta ylimääräistä tietoa markkinointia tai muuta vastaava varten. Kerätyt tiedot ovat järjestelmään kirjattuja maksuyhteystietoja, luottokaupan mahdollistavia yritys- ja henkilötietoja sekä ostotilanteessa myyjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi kysyttyjä henkilötietoja. Yhteydenottolomake välittyy suoraan sähköpostitse yhdelle myyjälle. Asiakkaan tiedustelu/palaute tallentuu sähköpostijärjestelmään.


5. Rekisterin tietosisältö

Luottotilin avauksen (www-sivujen tilinavauslomakkeella tai henkilönä) ja tilin voimassaolon aikana tallennetaan seuraavia tietoja, joista tähdellä merkitty on pakollinen tieto:
- Yrityksen nimi *
- Yrityksen Y-tunnus *
- Yrityksen laskutusosoite *
- Postinumero ja toimipaikka *
- Puhelin *
- Toimiala *
- Pankkiyhteys *
- Arvioitu vuosiosto *
- Omistussuhteet
- Edellisen tilikauden liikevaihto
- Toimitusjohtaja/Yhteyshenkilö *
- Sähköpostiosoite *
- Verkkolaskuoperaattori/Välittäjätunnus (HUOM! Tämä tieto annettava, jos haluat laskun verkkolaskuna.)
- OVT-tunnus/Verkkolaskuosoite (HUOM! Tämä tieto annettava, jos haluat laskun verkkolaskuna.)
- Mahdolliset lisätiedot


Kortti- ja käteismaksu
- Henkilötietoja ei tallenneta


Ostotapahtuma (Rautasoini Oy ostaa asiakkaan/asiakkaan edustaman yrityksen omistamaa romumetallia)
- Nimi
- Henkilötunnus
- Osoite
- Puhelinnumero
- Henkilöllisyystodistuksen myöntänyt taho


Yhteydenottolomake (*merkityt pakollisia tietoja)

Nimi *
Yritys
Katuosoite, toimipaikka ja postinumero *
Puhelin *
Sähköpostiosoite *
Lisätiedot


Kaikkien asiakassuhteen luoneiden kohdalla järjestelmä tallentaa maksuhistorian eli myös historian ostetuista tuotteista.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään joko suullisesti osto-/myynti tilanteessa tai asiakas on itse täyttänyt sähköisen tilinavauslomakkeen www-sivuillamme.


7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikostutkintatilanteissa tai muiden viranomaistahojen tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään ainoastaan sähköisenä tallenteena.
Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on EU:n asetuksen mukaisesti (Yleinen tietosuoja-asetus EU 2016/679) oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessaan tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriimme. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Vaatimus tulee esittää rekisterin ylläpitäjälle.

(Yhteystiedot kohdassa 2.)

 

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rautasoini Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 
Rautasoini Oy • Vihiojantie 16-18, 33800 Tampere • puh. 0207 288 550 • info@rautasoini.fi